Uncategorized

דברי פתיחה \ רבקה שוורץ - עו"ד מייסדת מן המיצר

דברי פתיחה \ רבקה שוורץ - עו"ד מייסדת מן המיצר

במשך שנים גבהה חומה של שתיקה על קולם הכואב של נפגעים, ילדים וילדות, שהפכו לבגירים והורים בעצמם לילדים, נשאו בחובם…