הטרדה מינית בעבודה

חוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

בעקבות מקרי הטרדות רבות במקום העבודה, נקבעו בחוק מספר הוראות ייחודיות בנושא זה. לכאורה אין כל הבדל בין הטרדה מינית ברחוב להטרדה מינית בעבודה, אך החוק למניעת הטרדה מינית 1998 מסדיר באופן ממוקד את היחסים במקום העבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית

לפעמים הגבולות מיטשטשים ולא ניתן להבחין בין פרגון להטרדה. החוק מציב גבולות ברורים וקובע כללים למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה.

משמעות החוק

החוק אוסר על הטרדה מינית הן לנשים והן לגברים, במטרה להגן על כבודם של בני האדם, לשמור על הפרטיות והחירות, וכדי ליצור שוויון בין המינים.

התנכלות והטרדה מינית

התנכלות היא פגיעה שמקורה בהטרדה מינית. ובאה בעקבות תביעה או תלונה שהוגשו על הטרדה מינית. הטרדה נחשבת למינית כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

 • סחיטה באיומים והמעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני.
 • מתבצעים מעשים מגונים.
 • הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, כשהמוטרד/ת שאליו/ה הן מופנות הביע/ה את חוסר העניין שלו/ה בהן – והחיזור ממשיך גם לאחר שהובע חוסר הרצון של הצד השני.
 • קבלת התייחסויות מיניות חוזרות, על אף שהאדם הראה כי הוא אינו מעוניין בהן.
 • התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם בנוגע למינו או לנטייתו המינית.

הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה

בשונה ממצבים אחרים במסגרת יחסי עבודה הצד המוטרד אינו צריך להביע אי הסכמה להטרדה. הרי יתכנו מצבים בהם המוטרד לא יוכל או יפחד, להביע את דעתו. לעיתים עובדת תתקשה לומר למעביד שלה, שפרנסתה תלויה בו, להפסיק לחזר אחריה מתוך חשש לפרנסתה. ולכן כאשר מתקיימת כפיפות או יחסי מרות, לא נדרש שהמוטרד יבקש להפסיקן.

במקרים הבאים לא נדרש להבהיר או להראות למטריד כי הוא איננו מעוניין:

 • במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת, או של אדם המציג עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 • קטינים וחסרי ישע, תוך ניצול מרות, תלות, טיפול או חינוך, בתנאי שהמטריד אינו קטין.
 • מטופלים, במסגרת טיפול, נפשי או רפואי.
 • עובדים במסגרת יחסי עבודה ואנשים במסגרת שירות כוחות הביטחון או שירות לאומי.
 • תלמידים שאינם קטינים בכיתות י"ב וסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • אנשים עם מוגבלות במסגרת שיקום או תעסוקה.

החובות החלות על המעביד:

 1. מינוי ממונה לבירור תלונות על הטרדה מינית בעבודה. במידה ומדובר במקום בו פחות מעשרה עובדים, המעביד רשאי להיות הממונה.
 2. המעביד חייב לנקוט באמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית בידי עובדיו במסגרת יחסי העבודה, ונדרש להחליט על קביעת דרך יעילה להגשת תלונה עקב הטרדה וטיפול בה.
 3. קביעת תקנון – מעביד שיש לו יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שיפרט את האיסור על הטרדה מינית ויודיע לעובדים אודות אמצעי הטיפול בתלונות, בו מוצגים עיקרי הוראות החוק ומפורטים דרכי הגשת התלונות על הטרדה מינית. החוק קובע כי מעביד שיש לו מעל 25 עובדים חייב לתלות את התקנון במקום בולט לעין ולפרסם את התקנון בין העובדים. מעביד שלא פרסם את התקנון צפוי לקנס.

סמכות בית הדין לעבודה

לבית הדין לעבודה קיימת הסמכות לדון בהליך אזרחי במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, שביצע המעביד או ממונה מטעמו לעובדים שלו, או בין עובד אחד לעובד אחר במסגרת יחסי העבודה.

דינו של מטריד או מתנכל הוא בין שנתיים עד ארבע שנות מאסר. בית המשפט רשאי לפסוק בעקבות הטרדה מינית או התנכלות פיצוי של עד 120,000 ₪ גם ללא הוכחת נזק.

פוסטים אחרונים

טור אורח \ מירי אורגל - עו"ד - מתנדבת בארגון

טור אורח \ מירי אורגל - עו"ד - מתנדבת בארגון

כעורכת דין המתנדבת ב'מן המיצר' אני מלווה את הנפגעות בבית…
אני לא יודעת מי אני, בת כמה אני ואיפה אני

אני לא יודעת מי אני, בת כמה אני ואיפה אני

לא כואב לי, לא כואב לי כלום, זה רק הלב…
היא רק מייחלת, להצליח, רק לא להתרסק במסע

היא רק מייחלת, להצליח, רק לא להתרסק במסע

אנשים רעים שהיו אמורים להגן עליה, שברו אותה, והיא כמו…